Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/17

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/69

Fylkestinget

29.4.2009

09/17

                                                                                   

Saksbehandler:

Kyrre Kvistad

Arkivsak:

09/00669

Arkivkode:

400

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering:

 

Fylkestinget mener at folkehelseplanen må ha et eget kapittel om rus og rusforebyggende arbeid når planen nå rulleres.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Ole Berget (Frp) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

 

KOMITEINNSTILLING:

Fylkestinget tar Folkehelsekomiteens årsmelding for 2008 til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Ole Berget la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Torkil Berg (Ap), Christina Ramsøy (Sp), Elin Agdestein (H), Carl Peter Vikdal (KrF), Endre Lysø (Ap).

 

FORSLAG:

Carl Peter Vikdal på vegne av Kristelig Folkeparti:

Fylkestinget mener at folkehelseplanen må ha et eget kapittel om rus og rusforebyggende arbeid når planen nå rulleres.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Oversendes fylkesrådet uten realitetsvotering.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.