Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/16

Årsmelding 2008 for Forbrukerpolitisk utvalg

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

24.3.2009

09/59

Fylkestinget

29.4.2009

09/16

                                                                                   

Saksbehandler:

Arild Egge

Arkivsak:

04/02812

Arkivkode:

012

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

----------

 


Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal,
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

Behandling i Komité for plan og økonomi 28.4.2009

 

Saksordfører Joar Olav Grøtting la fram saka.

 

FORSLAG

Arnfinn Monsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti:

 

Pkt. 1  Årsmeldingen 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

Pkt. 2  Fylkestinget ber fylkesrådet rette en henvendelse til forbrukerpolitisk utvalg om at det i fremtiden også sendes en ren årsmelding til fylkene. Denne bør inneholde antall møter, organisatoriske forhold, engasjement, henvendelsesstatistikk og fokusområder.

 

VOTERING

SV’s forslag til nytt pkt. 2

Falt, idet 3 stemte for (FrP og SV) og 8 stemte mot (Ap, Sp, H, V, og KrF)

Fylkesrådets innstilling

Enstemmig vedtatt

 

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Årsmelding 2008 for forbrukerpolitisk utvalg for fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag tas til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Joar Olav Grøtting la fram komiteinnstillinga.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.