Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/30

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/73

Fylkestinget

29.4.2009

09/30

                                                                                   

Saksbehandler:

Ingrunn Amdahl

Arkivsak:

09/01364

Arkivkode:

015

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Adrian Wahlborg (SV) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

KOMITEINNSTILLING:

 

Fylkestinget tar årsmelding for 2008 for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag til orientering.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Komiteleder Endre Lysø la fram komiteinnstillinga, da saksordfører Adrian Wahlborg hadde fratrådt grunnet sjukdom.

 

Følgende hadde innlegg:
Randi Ness (Ap), Tore Kristiansen (Frp).

 

VOTERING:
Komiteinnstillinga ble enstemmig vedtatt.