Fylkestinget  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Sak nr. 09/23

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag - 2009-2012

 

Behandlet/Behandles av

Møtedato

Sak nr .

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

31.3.2009

09/65

Fylkestinget

29.4.2009

09/23

                                                                                   

Saksbehandler:

Jorunn Braseth

Arkivsak:

04/04468

Arkivkode:

303

 

Fylkestingets vedtak, fattet i plenum 29.4.2009

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

----------

 

Saksbehandling/Saksgang

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

Behandling i Komité for samferdsel, næring og miljø 28.4.2009

 

Saksordfører Jan Inge Kaspersen la fram saken.

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet:

Tilleggsforslag:

  1. Det tas sikte på å etablere et fond gjennom regionalt utviklingsprogram der suksessfulle ungdomsbedrifter kan få kapital til å utvide sine bedrifter fra ungdomsbedrifter til levedyktige ”voksenbedrifter”, slik at man etter endt videregående utdanning kan fortsette i egen virksomhet fremfor å nedlegge en ungdomsbedrift med potensial til å skape arbeidsplasser omkring i kommunene. Størrelse på fondet, statutter for tildeling av støtte, samt sammensetning av styret utredes og legges frem for behandling i fylkestingets junisamling.

 

VOTERING:

Fremskrittspartiets tilleggsforslag:

Falt, idet 6 (Ap, Sp, Krf) stemte imot og 2
(FrP og SV) stemte for.

Fylkesrådets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

 

KOMITEINNSTILLING

 

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag 2009-2012 vedtas.

 

Fylkestingets behandling i plenum

 

Saksordfører Jan Inge Kaspersen la fram komiteinnstillinga.

 

Følgende hadde innlegg:
Jan Inge Kaspersen (Ap), Tore Kristiansen (Frp), Hilde Tyldum Stordahl (SV), fylkesråd Susanne Bratli, Arnfinn Monsen (SV).

 

FORSLAG:

Tore Kristiansen på vegne av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Tilleggsforslag:

2.   Det tas sikte på å etablere et fond gjennom regionalt utviklingsprogram der suksessfulle ungdomsbedrifter kan få kapital til å utvide sine bedrifter fra ungdomsbedrifter til levedyktige ”voksenbedrifter”, slik at man etter endt videregående utdanning kan fortsette i egen virksomhet fremfor å nedlegge en ungdomsbedrift med potensial til å skape arbeidsplasser omkring i kommunene. Størrelse på fondet, statutter for tildeling av støtte, samt sammensetning av styret utredes og legges frem for behandling i fylkestingets junisamling.

 

Fylkestinget var satt med 33 representanter under voteringa.

 

VOTERING:

Komiteinnstillinga:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Frp og SV:

Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 26 imot.

 

Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka.