Møter i fylkestingets komiteer 10. februar 2009 kl 10.00, Fylkets Hus

 

Program  (med forbehold om mindre justeringer):

Komite for utdanning, kultur og helse

Kl  10.00      Fellesmøte med de øvrige komiteene, møterom B 154  - Smia.
Tema: Fylkesdelplan for Indre Namdal – jf. FT-sak nr 09/5.
Orientering v/Erik Seem.
Diskusjon.

     11.30      Lunsj.

     12.00      Gjennomgang av saker til fylkestingets samling 17.-18.02.2009,
møterom A 103 – Kvenna.

Komite for samferdsel, næring og miljø

Kl  10.00      Fellesmøte med de øvrige komiteene, møterom B 154  - Smia.
Tema: Fylkesdelplan for Indre Namdal – jf. FT-sak nr 09/5.
Orientering v/Erik Seem.
Diskusjon.

     11.30      Lunsj.

     12.00      Gjennomgang av saker til fylkestingets samling 17.-18.02.2009,
møterom A 202 – Sætra.

Komite for Plan og økonomi, møterom B 154 - Smia

Kl  10.00      Fellesmøte med de øvrige komiteene.
Tema: Fylkesdelplan for Indre Namdal – jf. FT-sak nr 09/5.
Orientering v/Erik Seem.
Diskusjon.

   11.30        Lunsj.

   12.00        Gjennomgang av saker til fylkestingets samling 17.-18.02.2009.