Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

09/00183-49
015

3.4.2009

 

Komité for plan og økonomi

Komité for samferdsel, næring og miljø

Komité for utdanning, kultur og helse

 

Program for komitemøter tirsdag 21/4-09 klokka 10.00 på Olav Duun videregående skole i Namsos

 

Fellesprogram alle komiteer: Møterom Amfi

 

Kl 1000 - 12.30:      Utfordringer for Nord-Trøndelag med spesielt fokus på Namdalen
Presentasjon av deler av næringsanalysen for Nord-Trøndelag for 2008 v/Kirsten Haugum.

 

-                                                          Regional utvikling i Namdalen og balansert utvikling i Nord-Trøndelag. Forventninger til Fylkestinget og fylkeskommunen v/ regionrådslederne i Midtre, Ytre og Indre Namdal.

 

-                                                            Spørsmål og diskusjon.

 

Kl 12.30-13.00        Lunsj

 

Kl 13.00-13.30        Fylkesveiplan, orientering.

 

Komiteene går deretter i egne møterom (opplyses ved møtestart).

 

Kl 13.30                 Gjennomgang av sakene i komiteene.

 

Praktiske opplysninger:

Da parkeringsplassen på indre område er forbeholdt ansatte må dere bruke innkjøring mot Høknesåsen.