Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komité for utdanning, kultur og helse

 

MØTEPROTOKOLL

 

Møtedato:

10.3.2009, kl 09.00 – 13.20

Møtested:

Tingvold Park Hotel, Steinkjer

Møteleder:

Endre Lysø

 

 

Møtende komitèmedlemmer:

 

1.      Endre Lysø (Ap) - leder

2.      Camilla Hansen Skjelstad (Ap)

3.      Torkil Berg (Ap)

4.      Carl Sitter Geving (Ap)

5.      Christina Ramsøy (Sp)

6.      Gunnar Alstad (Sp)

7.      Ole Berget (Frp)

8.      Merethe Lervåg (SV)            (vara for Adrian Wahlborg)

9.      Ivar Grindvik (V)                    (vara for Marita Ramberg Røthe)

 

Komiteen var fulltallig med 9 medlemmer.

 

 

Til behandling:

 

Åpen høring i fylkestingets komite for utdanning, kultur og helse om den strukturelle og økonomiske situasjonen ved Nord-Trøndelag Teater

 

Etter krav fra komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fremsatt i komitemøte 17. mars 2009, ble åpen høring gjennomført 10. mars 2009 på Tingvold Park Hotel, Steinkjer, under ledelse av komiteleder Endre Lysø.

 

Temaet for høringa var å kartlegge og vurdere det faktiske begivenhetsforløpet vedr.
Nord-Trøndelag Teater sin strukturelle og økonomiske situasjon, og på denne bakgrunn få oversyn og nærmere innblikk i Nord-Trøndelag Teater sin situasjon fra d.d. og tilbake til årsskiftet 2003/2004.

 

Komitemedlemmene var innkalt ved brev av 26. februar 2009. Relevante dokumenter ble tilsendt medlemmene ved ekspedisjon av 3. mars 2009,
jf. vedlagte innholdsliste.

 

Ved brev av 2. mars 2009 ble følgende anmodet om å møte til høring, til angitte tidspunkt:

 

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen

Styreleder i Nord-Trøndelag Teater, Vera Rostin Wexelsen

Fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen

Tidligere fylkesråd Anne Irene Myhr

Tidligere fylkesråd Trude Marian Nøst *).

 

*) Trude Marian Nøst hadde gitt beskjed om at hun benyttet seg av retten til ikke å møte.

 


Komitelederen ønsket velkommen og orienterte om høringa.

 

Komitelederen opplyste at Gunnar Alstad (Sp) i forberedende komitemøte 9. mars 2009, var utpekt som saksordfører.

 

Komitelederen opplyste videre at opptak av høringa kunne følges fra web-TV og senere avspilles via fylkeskommunens heimeside: http://www.ntfk.no.

 

 

Utspørring av fylkesrådsleder Alf Daniel Moen

 

Komiteleder Endre Lysø innledet spørrerunden.

I tillegg til komitelederen stilte følgende medlemmer ett eller flere hoved-/oppfølgingsspørsmål:

Gunnar Alstad (Sp), Ole Berget (Frp), Merethe Lervåg (SV), Torkil Berg (Ap).

 

Fylkesrådslederen svarte på spørsmåla.

 

Utspørringa av fylkesrådslederen varte i 55 min.

Se høringen med Alf Daniel Moen på web-TV

 

Utspørring av styreleder Vera Rostin Wexelsen

 

Komiteleder Endre Lysø innledet spørrerunden.

I tillegg til komitelederen stilte følgende medlemmer ett eller flere hoved-/oppfølgingsspørsmål:
Carl Sitter Geving (Ap), Ole Berget (Frp), Gunnar Alstad (Sp), Torkil Berg (Ap), Merethe Lervåg (SV), Ivar Grindvik (V).

 

Rostin Wexelsen svarte på spørsmåla.

 

Utspørringa av Wexelsen varte i ca. 55 min.

Styreleder Vera Rostin Wexelsen på web-TV

 

Utspørring av fylkesråd Annikken Kjær Haralden

 

Komiteleder Endre Lysø innledet spørrerunden.

I tillegg til komitelederen stilte følgende medlemmer ett eller flere hoved-/oppfølgingsspørsmål:
Ole Berget (Frp), Gunnar Alstad (Sp), Merethe Lervåg (SV).

 

Kjær Haraldsen svarte på spørsmåla.

 

Utspørringa av Haraldsen varte i 50 min.

Fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen på web-TV

 


Utspørring av tidligere fylkesråd Anne Irene Myhr

 

Komiteleder Endre Lysø innledet spørrerunden.

I tillegg til komitelederen stilte følgende medlemmer ett eller flere hoved-/oppfølgingsspørsmål:
Carl Sitter Geving (Ap), Ole Berget (Frp), Torkil Berg (Ap), Ivar Grindvik (V).

 

Myhr svarte på spørsmåla.

 

Utspørringa av Myhr varte i 16 min.

Tidligere fylkesråd Anne Irene Myhr på web-TV

 

------

 

Høringa ble avslutta kl 13.20.

 

------

 

Komiteens oppsummering:

 

Komiteen tar de opplysningene som kom fram under høringen til orientering.

 

Komite for utdanning, kultur og helse vurderer at bruken av høring i denne saken fungerte godt og at det gjennom høringen kom fram ytterligere opplysninger som belyste de strukturelle utfordringene og den økonomiske situasjonen ved Nord-Trøndelag Teater.

 

Møteprotokollen oversendes kontrollutvalget og fylkesordføreren.

 

------

 

 

Gunnar Alstad                                                                   Endre Lysø
saksordfører                                                                     komiteleder

(sign.)                                                                                (sign.)