Komité for utdanning, kultur og helse  

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL

 

Møtende komitèmedlemmer:

 

1.      Endre Lysø (Ap) - leder

2.      Camilla Hansen Skjelstad (Ap)

3.      Torkil Berg (Ap)

4.      Carl Sitter Geving (Ap)

5.      Christina Ramsøy (Sp)

6.      Gunnar Alstad (Sp)

7.      Ole Berget (Frp)

8.      Adrian Wahlborg (SV)

9.      Ivar Grindvik (V)  -  vara for Marita Ramberg Røthe

 

 

Sak nr. 09/35

Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

 

Saksbehandler:

Hilde Arna Tokle/Lars Forseth

Arkivsak:

08/05430

Arkivkode:

651

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

1.      Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag.

 

2.      Oppfølgingen av målsettingene i handlingsprogrammet må følges opp og vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

 

Behandling i Komité for utdanning, kultur og helse 28.4.2009

 

Saksordfører Christina Ramsøy (Sp) la fram saka.

 

Komiteen tilrådde enstemmig fylkesrådets innstilling til vedtak.

 

 

KOMITEINNSTILLING:

 

  1. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag.

 

  1. Oppfølgingen av målsettingene i handlingsprogrammet må følges opp og vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

 

 

Steinkjer, 28. april 2009

 

Christina Ramsøy                                                   Endre Lysø

saksordfører                                                            komiteleder