Internt notat uten behandlingskontroll

 

 

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

Rannveig Vingsand
09/00183-132
015

8.9.2009

 

Fylkesting 29.-30. september 2009 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/66:

Bjørn Iversen

Fylkesdelplan vannforvaltning. Felles forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag. Tiltaksprogram for Follafjorden og Stjørdalsvassdraget

 

Sak nr. 09/69:

Trude Holm

Justeringer i reglene for godtgjørelser og støtte til politisk arbeid i NTFK

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/65:

Carl Peter Vikdal

Handlingsprogram nye fylkesveger 2010-2013 (2019)

 

Sak nr. 09/70:

Terje Sørvik

Hurtigbåtavtalen. Orientering

 

 

 


Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/64:

Torkil Berg

Midtnordenkomiteen - Årsberetning for 2008

 

 


 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/67:

Nina Bakken Bye

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

Sak nr. 09/68 :

Bjørn Arild Gram

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2009 -
Vegvedlikehold og intern kontroll Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

Valgnemnda

Leder: Ingvild Kjerkol

 

Sak nr. 09/62:

Suppleringsvalg september 2009

Sak nr. 09/63:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS. Oppnevning til representantskapet