Std_farge

 

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

Rannveig Vingsand
09
/00183-185
015

6.11.2009

 

Fylkesting 1., 2. og 3. desember 2009 -
Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

 

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/74:

Carl Sitter Geving

Endring av garanti til Namdalsprosjektet

 

Sak nr. 09/75:

Endre Skjervø

Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2010

 

Sak nr. 09/76:

Trond Prytz

Driftsrapport 2/2009 pr. 30.9.2009 til fylkestinget, budsjettjustering

 

Sak nr. 09/77:

Bjørn Iversen

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-13

 

Sak nr. 09/78:

Britt Tønne Haugan

Forvaltningsreformen - Status

 

Sak nr. 09/82:

Vigdis Hjulstad Belbo

Regionalt Utviklingsprogram 2010

 

Sak nr. 09/83:

Alfred Skogmo

Trøndelagsrådet. Vedtektsendring

 

Sak nr. 09/88:

Marit Laurgård Bratås

Etiske retningslinjer for  ansatte og folkevalgte i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sak nr. 09/92:

Arnfinn Monsen

Avvikling av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF

 

Sak nr. 09/97:

Joar Olav Grøtting

Justering av diverse reglementer i tilknytning til fylkestinget

 

 


 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/79:

Bjørn Erik Øvrelid

Organisering av utviklingsarbeid for veginvesteringer - "Rv705 -
Fra fjord til fjell a/s"

 

Sak nr. 09/80:

Carl Peter Vikdal

Byggegrenser langs fylkesveger i Nord-Trøndelag

 

Sak nr. 09/81:

Rune Hegge

Bompengesøknad Fosenvegene- ei tim' te by'n

 

Sak nr. 09/84:

Tore Kristiansen

Avtaler om fylkesvegbru på damkonstruksjoner

 

Sak nr. 09/85:

Edvard Øfsti

Alkolås i skolebussene

 

Sak nr. 09/86:

Sara Kveli

Kollektivtransport i distriktene (KID) - Statusrapport

 

Sak nr. 09/89:

Steinar Aspli

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Samarbeidsavtale

 

Sak nr. 09/90:

Terje Sørvik

Fiskeri og havbrukspolitikk i LU-området; uttalelse fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag

 

Sak nr. 09/99:

Sara Kveli

Miljødepartementet - Endring i rovviltforskriften - Samisk representasjon i rovviltnemndene. Høring

 

 

 


Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø/Ole Berget

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/87:

Ole Berget

Nord-Trøndelag Teater AS - budsjettendring angående selskapets aksjekapital

 

Sak nr. 09/91:

Torkil Berg

Eierskap i Museet Midt IKS

 

Sak nr. 09/93:

Ivar Grindvik

Prosjektet "Flere gjennom" i videregående opplæring - Statusrapport pr. november 2009

 

Sak nr. 09/94:

Åse Marie Hagen

Midtlyngutvalget NOU 2009:18 Rett til læring

 

Sak nr. 09/95:

Gunnar Alstad

Fagskolen etter forvaltningsreformen

 

 

 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/96:

Tormod Haugan

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

 

 

 

Valgnemnda

Leder:

 

Sak nr. 09/98:

Suppleringsvalg - desember 2009

Sak nr 09/100:

De regionale helseforetak - forslag til kandidater til nye styrer