Internt notat uten behandlingskontroll

 

 

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

Rannveig Vingsand
09/00183-84
015

4.6.2009

 

Fylkesting  9. - 11. juni 2009 - Fordeling av saker på komiteene i fylkestinget

 

Komite for plan og økonomi

 

Leder: Vigdis Hjulstad Belbo

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/:43

Marit L. Bratås

Driftsrapport 1/2009 pr. 30.4.2009 til fylkestinget, budsjettjusteringer

 

Sak nr. 09/:44

Trond Prytz

Økonomistrategi 2010-2013

 

Sak nr. 09/45:

Trude Holm

Evaluering av komitemodellen mv. - prinsipper for videre utredninger

 

Sak nr. 09/:50

Arnfinn Monsen

Orienteringssak om forvaltningsreformen

 

Sak nr. 09/:56

Britt Tønne Haugan

Regionale forskningsstrategier, jfr. forvaltningsreformen

 

Sak nr. 09/:59

Ingvild Kjerkol

Trøndelagsrådet - nye vedtekter

 

Sak nr. 09/:61

Joar Olav Grøtting

EUs tredje postdirektiv - Uttalelse

 

 

 

Komite for samferdsel, næring og miljø

 

Leder: Sara Kveli

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/46:

Carl Peter Vikdal

Strategi for handlingsprogram 2010-2013 - Nye fylkesveger etter forvaltningsreformen

 

Sak nr. 09/48:

Tore Kristiansen

Utbedring Ligaard-krysset på E14 i Stjørdal - fylkeskommunal andel (fv32 og fv33)

 

Sak nr. 09/49:

Terje Sørvik

Økt tilrettelegging for sjøtransport- utredningsarbeid

 

Sak nr. 09/54:

Anne Irene Myhr

HUNT Biosciences AS – fylkeskommunens engasjement

 

Sak nr. 09/57:

Hilde Tyldum Stordahl

Regionalmelding/strategier for trøndersk landbruk. Rapport om foreløpig arbeid

 


 


Komite for utdanning, kultur og helse

 

Leder: Endre Lysø

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/47:

Carl Sitter Geving

Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009 - 2016

 

Sak nr. 09/51:

Endre Lysø

Etablering av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for
Midt-Norge IKS

 

Sak nr. 09/52:

Gunnar Alstad

Kvalitetsmelding 2009 utdanningssektoren i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Sak nr. 09/55:

Merethe Lervåg

Nord-Trøndelag Teater - omdannelse til eget rettssubjekt

 

Sak nr. 09/58:

Marita Ramberg Røthe

Elev- og lærlingombudets rapportering 2008/2009

 

Sak nr. 09/60:

Gunnar Modell

Vedtekter for Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

 

 

 

Kontrollutvalget

 

Leder: Ola-Morten Teigen

 

 

Saksordfører:

Sak nr. 09/53:

Nina Bakken Bye

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)