Fylkestinget  i  Nord-Trøndelag

Program

for samling  28. og 29. april  2009

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

 

Mandag 27. april: Gruppeledermøte kl 18.00 – Quality Grand Hotel

 

Tirsdag  28. april:

Kl

09.00

Plenum

Åpning/Konstituering

 

 

Spørretime

10.30

Pause grunnet bedriftsforsamling i NTE Holding AS

13.00

Lunsj

14.00

Evaluering av komitemodellen –
Resultat av spørreundersøkelse
v/Trøndelag Forskning og Utvikling

15.00

Komitemøter/gruppemøter resten av dagen

Onsdag  29. april:

Kl

09.00

Plenum

Behandling av interpellasjoner

Behandling av saker

12.00

Lunsj

13.00

Behandling av saker

 

 

Avslutning