Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Interpellasjon nr. 09/6

Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Int. nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/6

 

Saksbeh:

 

Arkivsak:

09/02265

Arkivkode:

520

 

Ro og orden i skolehverdagen

 

Undertegnede viser til en undersøkelse utført av Respons i 2008, der det kommer frem at over 50 % mener det er for mye støy og uro i norsk skole. De som har et svært godt inntrykk av ro og orden i norsk skole utgjør et bitte lite mindretall.

 

Det vises videre til oppslag i Trønderavisa 2. april, der elevene selv mener det er behov for en mer disiplinert skolehverdag, der lærerne tar tilbake myndigheten i klasserommene.

Dette var signaler som også kom frem under Ungdomskonferansen 2008.

 

Et godt læremiljø er avgjørende for kunnskapsformidlingen i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Det vises i denne sammenheng til at den videregående skolen i Nord-Trøndelag kommer relativt dårlig ut i de nasjonale målingene knyttet til måloppnåelse.

 

Mine spørsmål til fylkesråden er derfor følgende:

 

1.      Er fylkesråden bekymret for læringsmiljøet i den videregående skolen i Nord-Trøndelag?

2.      Vil fylkesråden foreta konkrete grep knyttet til å få på plass ro og orden i klasserommene?

3.      Mener fylkesråden det er behov for å styrke lærernes autoritet i klasserommene, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at dette skjer?