Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr. 09/39

Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/39

 

Saksbeh:

Per Helge Genberg

Arkivsak:

09/00301

Arkivkode:

015

 

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget tar Rapport etter kontrollhøring 03.04.09 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater, til etterretning.

 

----------

 


Saksutredning for fylkestinget

 

Referanse:

Vedtak i Kontrollutvalgssak 11/09

 

Trykte vedlegg:

Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling av saken i møter 17. og 20. april 2009, hhv.

­      Kontrollutvalgssak nr 23/09 og

­      Kontrollutvalgssak nr 22/09, vedlagt

­      Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater.