Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkestinget

 

 

Sak nr 09/36

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkestinget

Steinkjer Rådhus

29.4.2009

09/36

 

Saksbeh:

Liv Tronstad

Arkivsak:

08/00021

Arkivkode:

015

 

Innstilling til vedtak fra Kontrollutvalget:

 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 09/57.

 

----------

 


Saksutredning for fylkestinget

 

Hjemmel/Referanse for saken:

Kontrollutvalgets reglement pkt. 7.

 

Trykte vedlegg:

·       Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling av saken i møte 17.04.2009.

·       Saksframlegg for Kontrollutvalget i sak nr 20/09, med saksframlegg fra KomRev Trøndelag IKS, vedlagt:

·       Fylkesrådssak nr 09/57, vedlagt:

­      Rapport om vedtak fattet av fylkesrådet siden siste rapportering til fylkestingets samling 17. og 18. februar 2009.

­      Rapportering om vedtak fattet av fylkesrådene i henhold til delegert fullmakt siden siste rapportering til fylkestingets samling 17. og18. februar 2009.