Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. september 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkes hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/163

NTBUR- søknad om forlengelse av Toleranse Nord-Trøndelag

Vedtak

09/164

Mære Landbruksskole sin rolle i næringsutvikling, søknad om tilskudd til arbeid i 2009

Vedtak