Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. september 2009 kl. 13.00

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, møterom Stiklestad

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/161

Klage på vedtak om skoleskyss

Vedtak

09/162

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om finansiering av ekstraordinær satsing på reiselivsfyrtårnene i Trøndelag.

Vedtak