Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. september 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/158

Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering

Vedtak

09/159

Regionalt forskningsfond i Midt-Norge. Oppnevning av valgkomite

Vedtak

09/160

Omdisponering av virkemidler Regionalt utviklingsprogram 2009

Vedtak