Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. september 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/149

NAV Trøndelag. Søknad om støtte til prosjektet - vi bærre gjær det

Vedtak

09/150

Sanitetsforeningene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag - Søknad om finansiering til etablering av veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Vedtak

09/151

Kvernmo Motor BA - søknad om tilskudd til regionanlegg for motorsport for i Inndal i Verdal

Vedtak

09/152

Bredbåndsprosjektet ”Fiber bygger fremtid i Namsskogan kommune” - søknad om tilskudd

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 29. – 30. september 2009 behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 8. september.

Sakene legges deretter fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling.