Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. september 2009 kl. 13.15

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/143

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

09/144

Leksvik - Killingberg mellom gnr 27 bnr 1 - Forslag om fredning av lån og hage etter kulturminnelovens § 15 - Høring

Vedtak

09/145

Klage på tildeling av ledig drosjeløyve ved Nærøy taxisentral

Vedtak

09/146

Høring - forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning

Vedtak

09/147

Driftsrapport pr. 31.7.2009 til fylkesrådet

Vedtak