Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 25. august 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/141

Verdiskapingsprogram for naturarven - prosjektet ’Magiske og verdifulle opplevelser i nord-trøndersk natur’. Bevilgning for 2009

Vedtak

09/142

Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag - Søknad om driftsstøtte for 2009

Vedtak