Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. juni 2009 kl. 13.30

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/133

Fordeling av spillemidler til kulturbygg 2009

Vedtak

09/134

Oppfølging av vedtak etter fylkestingets samling 9.-11.06.2009

Vedtak

09/135

Søknad fra Nord-Trøndelag Idrettskrets om tilskudd til Campus Steinkjer

Vedtak

09/136

Regional klima- og energiplan

Vedtak