Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. juni 2009 kl. 13.30

Møtested: Stjørdal Rådhus

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/127

Retningslinjer ved overtallighet/nedbemanning

Vedtak

09/128

Arbeidsgiverstrategi på lønnsområdet

Vedtak

09/129

Røyrvik kommune - Søknad om tilskudd bokprosjektet - Den samiske historien i Røyrvik og omegn

Vedtak

09/130

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - Søknad om regionale utviklingsmidler til Trøndersk Matfestival 2009 og til arbeid i det første året i det treårige prosjektet ”Mer lokal mat til folket”

Vedtak

09/131

Tildeling av tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Nord-Trøndelag fylke i 2009. Næringspolitisk vurderinger

Vedtak

09/132

Transportetatenes handlingsprogram - Nasjonal transportplan 2010-2019

Vedtak