Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. juni 2009 kl. 13.00

Møtested: Næringshagen LIV, Vanvikan

 

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/119

Fysisk tilrettelegging på Falstad - Stiprosjekt

Vedtak

09/120

Etablering av industri-inkubatoren Fiborgtangen Vekst AS ved Norske Skog, Skogn

Vedtak

09/121

Klage på vedtak om skoleskyss - Namsos kommune

Vedtak

09/122

Fordeling av spillemidlene 2009 til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunene

Vedtak

09/123

Etablering av luftfartsforum for Trondheim lufthavn, Værnes

Vedtak

09/124

Fosnes kommune - Søknad om tilskudd til utbygging av Salsnes Gjestehavn

Vedtak

09/125

Driftsrapport 1/2009 - Spesifisering av budsjettjusteringer

Vedtak

09/126

Restutbygging bredbånd Namdalseid - søknad om tilskudd

Vedtak