Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. juni 2009 kl. 13.00

Møtested: Stiklestad Hotell, Verdal

 

Møteprotokoll

 

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/117

LLH-Trøndelag. Søknad om støtte til Lokalnettverksprosjekt

Vedtak

09/118

Handlingsplan for spillemidler og investeringstilskudd til store anlegg 2009-2012

Vedtak