Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. mai 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/112

Prosjekt økt skogbruksaktivitet i Ytre Namdal og Bindal - Søknad om økonomisk støtte til felles skogprosjekt Ytre Namdal og Bindal

Vedtak

09/113

Jernbaneforum Midt-Norge - suppleringsvalg

Vedtak

09/114

Regjeringens tiltakspakke 2009 – Bevilgning av tilskudd

Vedtak

09/115

Statsbudsjettet 2009 kap 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak - Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift og forvaltning av rentemidler fra den tidligere RDA-ordningen

Vedtak

09/116

Endret disponering av vedlikeholdstilskudd til vegformål

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 9.-11. juni 2009 behandlet.
Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 26. mai.

Sakene legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling i juni.