Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mai 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/96

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 28. og 29. april 2009

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 9.-11. juni 2009.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

Sakene legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling i juni.