Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. mai  2009 kl. 13.05

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/86

Forretningssak Salg av aksjer i NINA naturdata AS Unntatt off., jf. off. lovens § 23, annet ledd
Vedtaket offentlig – se møteprotokollen

 

09/87

Prosjekt klimakvoter i klimaskoger i Nord-Trøndelag

Vedtak

09/88

Flatanger kommune - søknad om tilskudd til utbygging av mobilnettet

Vedtak

09/89

Nord-Trøndelag Teater - vurdering om oppnevning av nytt teaterstyre

Vedtak

09/90

Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 – Høringsuttalelse

Vedtak