Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. april 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/83

Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing – høring

Vedtak

09/84

Søknad fra Olav Duun videregående skole – Rock City Utdanning

Vedtak

09/85

Interreg IVA-Sverige-Norge . Finansiering av programmet

Vedtak