Fylkesrådet
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. april 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/82

Omklassifisering av parsell Fossing - Vang av fv108 i Levanger kommune

Vedtak