Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. mars 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/60

Midtnorsk Filmfond - etablering av eget styre og bruk av administrativ ressurs

Vedtak

09/61

Universell utforming som regional utfordring - søknad om å bli pilotfylke

Vedtak

 

 

Fylkesrådet behandlet i tillegg saker med innstilling til fylkestingets samling 28. og 29. april 2009.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen.

Saker til fylkestingets aprilmøte legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling etter behandling i fylkesrådet.