Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. mars 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/57

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget
(jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

09/58

Musikk i Nord-Trøndelag - gjennomgang - arbeidsgruppas framlegg

Vedtak

 

 

Fylkesrådet behandler i tillegg sak med innstilling til fylkestingets samling 28. og 29. april 2009.
Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.

Saker til fylkestingets aprilmøte legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling etter behandling i fylkesrådet.