Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: tirsdag 17. mars 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/51

Sprova Idrettslag; Søknad om investeringstilskudd til Steinfjellbakken

Vedtak

09/52

Vurderinger omkring oppfølging av Belboutvalgets anbefalinger

Vedtak

09/53

Levanger Håndballklubb - Søknad om reisestøtte til kvartfinalen i Cupvinner Cupen

Vedtak

09/54

Nord-Trøndelag Teater – ny organisasjonsmodell

Vedtak

09/55

Forretningssak – Unntatt fra off., jfr Off.lovens § 23, 2. ledd

 

09/56

Fylkeskassens årsoppgjør – årsregnskap og årsberetning 2008, behandling før kontrollutvalgets gjennomgang– (saken skal behandles i fylkestinget i april sammen med årsmeldingen, med endelig innstilling til i fylkesrådets møte 31.03.2009)

Vedtak