Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. mars 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/47

Midtre Namdal Regionråd - søknad om tilskudd til prosjektet Reiselivsnettverk Namdalen

Vedtak

09/48

Samordning av arbeidsmarkedstiltak i Stjørdal – fusjon mellom Stjørdal Industrier AS og Stjørdal Arbeidssamvirke (ASVO)

Vedtak

09/49

Invitasjon til deltakelse i Folkehelsealliansen - en strategisk samarbeidsallianse mellom fylkeskommuner

Vedtak

09/50

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 17. og 18. februar 2009

Vedtak