Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. mars 2009

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Sakliste

Det foreligger ingen saker til ovennevnte møte.