Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. februar 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/40

Fredningsgjennomgangen og tilstandsvurdering av privateide fredede bygninger - Rapportering fra to prosjekter

Vedtak

09/41

Verneplan for skog i Nord-Trøndelag

Vedtak

09/42

Utvidet rutetilbud på ferjesambandet til Ytterøy

Vedtak

09/43

Museumspolitikk - museumsbudsjett 2009 – prioritering

Vedtak

09/44

Justering av årsbudsjett 2009 som følge av regjeringens tiltakspakke. Fylkesrådets fordeling etter fylkestingets vedtak

Vedtak

09/45

Fylkesgalleriet i Nord-Trøndelag - intensjonsavtale angående konsolideringsarbeid

Vedtak

09/46

Leksvik kommune - søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Vedtak