Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: mandag 16. februar 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/39

Snåsa kommune - Søknad om støtte til prosjekt Nyskaping i Snåsa

Vedtak