Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 9. februar 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/31

Årsbudsjett 2009. Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

09/32

Overhalla kommune - søknad om tilskudd til omlegging av kommunal veg ved Bjørnes

Vedtak

09/33

Samarbeidsavtale mellom Trøndelag Reiseliv AS, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

09/34

Trøndelag Reiseliv AS - søknad om midler til profilmarkedsføring av Trøndelag 2009

Vedtak

09/35

Tilskuddsregler - festivaltilskudd- revidering

Vedtak

09/36

Regionalt Utviklingsprogram 2009 - fordeling av rammer

Vedtak

09/37

Rostads venner - Søknad om midler til konserveringstiltak og andre undersøkelsesmuligheter vedrørende funn gjort i mausoleet på Rostad Gård, Inderøy

Vedtak

09/38

Forvaltningsreformen - høringsnotater om endringer i lover på samferdselsområdet

Vedtak