Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. februar 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll    

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/25

Eierskap i interkommunalt selskap for planlegging og utbygging av Rv705

Vedtak

09/26

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter energiloven

Vedtak

09/27

Økonomiprosesser i 2009  

Vedtak

09/28

Innovasjonsselskaper - søknad om støtte for 2009

Vedtak

09/29

Strategikonferansen KS - Debatthefte 2009

Vedtak

09/30

Høring: Forslag til endringer i kommuneloven - Krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper

Vedtak

 

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 17. – 18. februar 2009, behandlet.
Innstillingene er offentlig i fylkesrådets møteprotokoll for møtet 3. februar.

Sakene legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling i februar.