Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. desember 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkes hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/226

Europeen Championship 2010 Air Weapon Norway, Meråker - Søknad om støtte.

Vedtak

09/227

Sikkerhetssenteret Rørvik - prosjekt EcoShipping - endring av vedtak i FR-sak 09/187

Vedtak

09/228

 Kultur- og kirkedepartementet - Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høring


Vedtak

09/229

Universell utforming som regional utfordring i Nord-Trøndelag. Finansiering og prosjektplan

Vedtak

09/230

Søknad om midler til utprøving av ny undervisningsmodell

Vedtak

09/231

 Uttalelse om endring av innkrevingssystemet på E6 Trondheim - Stjørdal

Vedtak

09/232

Spisset toppidrett fotball ved Steinkjer videregående skole

Vedtak

09/233

Regional medfinansiering til FoU-prosjekt ved Mære landbruksskole i regi av NTNU.

Vedtak

09/234

Forretningssak, unntatt offentlig § 13,Fvl § 13

Vedtak