Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. desember 2009 kl. 14.05

Møtested: Levanger Rådhus

 

 Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/222

Midlertidig vern av Dåapma Nasjonalpark; Verran kommune

Vedtak

09/223

Søknad om samarbeid og økonomisk støtte vedrørende minnemarkeringer i Namsos våren 2010

Vedtak

09/224

Utvidet rutetilbud til Ytterøy - Fylkeskommunal delfinansiering

Vedtak

09/225

Ilandføring av naturgass fra Norskehavet  : Infrastruktur for utnyttelse av naturgass fra nye felt i Norskehavet

Vedtak