Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. november 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/219

Lokal forvaltning av verneområder

Vedtak

09/220

Verdal kommune - Jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Søknad om tilleggsbevilgning

Vedtak

09/221

Brukermedvirkning i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak