Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. november 2009 kl. 13.00 og kl 15.55

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/216

Eierskap i foreningen Access Mid-Norway

Vedtak

09/217

Tilbudsstruktur 2010-2011

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet sak med innstilling til fylkestingets samling 01.-03. desember 2009.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.

Saker til fylkestingets samling legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling.