Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. november 2009 kl. 13.15

Møtested: Overhalla Hotel

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/212

Prosjektet Spreke og trygge eldre – Søknad om dekning av prosjektunderskudd

Vedtak

09/213

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede - revidering av retningslinjer

Vedtak

09/214

Suppleringsvalg etter fylkesråd Susanne Bratli

Vedtak

 

 

I tillegg ble det behandlet sak med innstilling til fylkestingets samling 01.-03. desember 2009.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.

Saker til fylkestingets samling legges fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling.