Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. november 2009 kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/189

HiNT, avd. Namsos og Namsos Kommune - Søknad om utviklingstilskudd til prosjekt Teater nonSTOP

Vedtak

09/190

Fabula Media AS - Søknad om tilskudd til filmprosjektet Film fra Asylmottaket

Vedtak

 

I tillegg behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 01.-03. desember 2009.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen fra fylkesrådets møte 10. november.

Sakene legges deretter fortløpende ut på sakliste for fylkestingets samling.