Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3. november 2009 kl. 13.00

Møtested: Quality Airport Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/181

Organisering av sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal vg. skole

Vedtak

09/182

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt.  7)

Vedtak

09/183

Stiftinga Hilmar Alexandersen - Søknad om støtte til utvikling av NORDLEK 2012

Vedtak

09/184

Evaluering av prøveordningen Kulturkort for ungdom – Uttalelse

Vedtak

09/185

Etablering av pilegrimsled gjennom kommunene Meråker og Stjørdal

Vedtak

09/186

”Kunst i Nord-Trøndelag"- oppløsning av stiftelsen

Vedtak

09/187

Sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal maritime fagskole - søknad om støtte til gjennomføring av prosjektet EcoShipping

Vedtak

 

I tillegg ble behandlet sak med innstilling til fylkestingets samling 1.-3. desember 2009.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.

Saker til fylkestinget legges fortløpende ut på saklista for fylkestingets samling.