Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. oktober 2009 kl. 13.30

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/178

Fordeling av regjeringens tiltakspakke - kulturarbeidsplasser for ungdom

Vedtak

09/179

Høringsuttalelse - Rapport. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-rapporten)

Vedtak

09/180

Rassikringstiltak innenfor fylkesvegnettet i Nord-Trøndelag

Vedtak

09/181

Forretningssak
Unntatt fra offentlighet, Offl.  13, jfr. Fvl. § 13