Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. oktober 2009 kl. 15.40

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/172

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 29. og 30. september 2009

Vedtak

09/173

NGU - Søknad om tilskudd til ajourhold av databaser for byggeråstoff og industrimineraler i Nord-Trøndelag

Vedtak

09/174

Nødvendige vedtak for implementering av delt eierskap i Innovasjon Norge

Vedtak

09/175

Norkalsitt AS. Klage på avslag om regional transportstøtte

Vedtak

09/176

Sørmarkfjellet vindpark, Flatanger/Osen. Høring

Vedtak

09/177

Statsbudsjettet 2009 kap 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak - Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Fordeling av rentemidler

Vedtak