Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. oktober 2009 kl. 14.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/168

SIVA Eiendom Holding AS - Søknad om midler til skisseprosjekt for etablering av vindklynge på Verdal

Vedtak

09/169

Meråker kommune, Søknad om fylkeskommunalt tilskudd til utbygging av Fagerlia-Grova

Vedtak

09/170

Din Arena - styringsgruppas sluttrapport

Vedtak

09/171

TV-aksjonen 2009

Vedtak