Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. oktober 2009 kl. 13.00

Møtested: Kommunehuset, Grong

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

09/165

Forretningssak
Unntatt fra offentlighet - Offl § 13, Fvl § 13

 

09/166

Høring av endring i forskrift om rammer for vannforvaltningen

Vedtak

09/167

Internasjonal strategi for Trøndelag - Videre organisering av Access Mid-Norway(AMN) og Trøndelags Europakontor(TE).

Vedtak